Förlagets beskrivning

Eleverna får möjlighet att arbeta med en sak i taget och det blir lättare att individualisera undervisningen. Häftet har en tydlig och ren layout.