Förlagets beskrivning

Att leva - tillsammans i Sverige är en enkel elevbok om levnadsvillkor i Sverige. I boken får vi följa sex elever och deras lärare på lektioner i samhällskunskap. De påhittade klassrumssamtalen förmedlar information i dialogform med humor och personlig prägel. Dialogerna varvas med faktatexter, utdrag ur lättlästa tidningsartiklar och övningar. Boken har lättläst text, tydlig struktur och luftig formgivning.