Förlagets beskrivning

Med Anatomi och fysiologi 1+2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. 
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur fungerar människokroppen?
Hur är människokroppens förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar?