Förlagets beskrivning

Anatomi och fysiologi 1, elevbok i korthet:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande