Förlagets beskrivning

Amigos är ett läromedel i spanska för skolår 6–9, som är reviderat i enlighet med Lgr11.