Förlagets beskrivning

Läromedlet Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra och består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning. Alfa har ett tydligt vuxenperspektiv och genomsyras av ett rikt bildstöd som främjar förståelse och inlärning.

Läseboken är utrustad med lyssningskoder som eleverna lätt kan använda med sina mobiltelefoner för att få texten uppläst.

Lärarhandledningen erbjuder läraren handfast stöttning i undervisningen och i den återfinns också ett omfattande kopieringsunderlag med extrauppgifter till elever som kommit längre i sin läs- och skrivinlärning. Det finns dessutom digitala övningar kopplade till läseboken på ovningsmastaren.se, på så sätt är det också enkelt att använda i distansundervisning.