Förlagets beskrivning

À plus ! åk 9 Digital är ett digitalt läromedel, med allt eleverna behöver för en lyckad franskundervisning samlat på ett och samma ställe. Materialet har tydlig struktur och tematisk variation. Varje kapitel innehåller flera textavsnitt som representerar olika texttyper (t.ex. dialoger, intervjuer, blog och berättelser). I varje avsnitt finns olika övningar som befäster kunskaper och tränar de olika förmågor effektivt. I À plus ! åk 9 Digital finns smarta funktioner som automatiskt anpassar övningar efter vad eleven behöver repetera och vad hen kan gå vidare med. Eleven kan testa sig själv med en interaktiv petit quiz och utvärdera sin progression efter varje kapitel.

Som lärare kan du enkelt individanpassa genom att dela ut material och övningar till elever som är anpassade efter varje elevs nivå. Dessutom finns bedömningsuppgifter samt tydlig koppling till läroplanens kunskapskrav.

Fungerar på interaktiv skrivtavla, projektor, dator, surfplatta och mobiltelefon. Internetuppkoppling krävs.