Förlagets beskrivning

Boken är ett kombinerat arbets- och faktahäfte där eleverna kan arbeta individuellt eller med ett temaarbete i klassen. Min bok om SKOGENS DJUR innehåller 18 svenska däggdjur i bild, fem uppslag där eleven kan rita och skriva om fem olika däggdjur, fakta, fördjupande arbetsuppgifter samt korsord. Eleverna behöver ha tillgång till faktaböcker och/eller digitalt material om Sveriges däggdjur.