Förlagets beskrivning

Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang.

Viktiga ord i svenska innehåller över 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska. I början av boken finns också en ordlista med alla uppslagsord.

Ordböckerna är tänkta att användas från årskurs 3 och fungerar för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk.