Förlagets beskrivning

Upptäck orden är en illustrerad bildordbok för nyanlända i åk 5-9 och språkintroduktion.

Orden och fraserna är samlade i olika teman från ungdomars vardag: Klassrummet, Dygnet, Matsalen, Schemat, Kiosken, Klädaffären, Trafiken och Skolkatalogen. Adjektiv har en helt egen plats i boken och kan därigenom kopplas till samtliga teman.

Varje tema i Upptäck orden introduceras med detaljrika illustrationer. Därefter presenteras substantiv, verb och fraser var för sig så att det blir tydligt för eleverna.