Förlagets beskrivning

Den här boken är gjord av illustratören och författaren Helena Davidsson Neppelberg. I boken finns illustrationer ovanför texten hur man tecknar orden i texten med TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Handlingen är enkel och inga svåra ord förekommer. Bara de för texten bärande orden tecknas. Böckerna passar bra för många, bland annat för de som är nybörjare på tecken, de som behöver enkla historier med tydliga bilder och även för nyanlända barn som behöver träna läsning och använder tecken som en bro till det svenska språket.