Förlagets beskrivning

Denna sats med arbetskort innehåller totalt 200 kort inom sex olika områden. De är ett komplement och ett alternativ till de konventionella läroböckerna med ett tydligt fokus: Prata och öva mer engelska!

Korten är fristående från annat material och kan användas oavsett vilken inlärningsmetod man i övrigt använder. Fyra av de sex momenten är svårighetsgraderade för att lärare och elever lätt ska kunna plocka fram ett kort på rätt nivå.