Förlagets beskrivning

För att kunna förbättra sin förmåga att analysera litteratur behöver eleverna öka sin referensram och förståelse för hur litteraturen påverkas av den tid i vilken den skrivs. Och tvärtom hur litteratur kan påverka sin samtid. Börge Ring har därför skapat en läsvänlig och tydligt strukturerad litteraturhistoria för åk 7-9, som hjälper eleverna att sätta litteraturen i ett historiskt och kulturellt sammanhang samtidigt som fokus hamnar på läsförståelse, lässtrategier och analys. Han går igenom ett urval av 100 texter som sträcker sig från forntid till nutid.