Förlagets beskrivning

Summit är till för unga och vuxna elever som behöver hjälp att klara grundskolans matematik. Bokens tydliga struktur och lättlästa text hjälper eleven att behålla fokus. Summit sammanfattar grundskolans matematik på en grundläggande nivå och med ett Sva-perspektiv vilket gör det lättare att klara kunskapskraven för matematik årskurs 9, oavsett om du läser på högstadiet, på Språkintroduktion eller på Grundvux