Förlagets beskrivning

Nyckeln till matematiken är en serie övningshäften med träning inom de olika moment som presenteras i det centrala innehållet i läroplanen LGR11. Häftena riktar sig i första hand till elever i årskurs F-2.


Subtraktion 1-20 innehåller övningar som tränar subtraktion inom talområdet 1-20 utan tiotalsövergångar