Förlagets beskrivning

Vide berättar om hur det var att leva på stenåldern. Han berättar om jakten, om vilka redskap man hade och hur man tillverkade dem. Innehållet i böckerna är utarbetat för att följa målen i de nya kursplanerna. Språket är bearbetat och därför enkelt att både läsa och förstå. Svåra ord förklaras i marginalen.

Böckerna kan med fördel användas till elever med kognitiva funktionsnedsättningar, till elever med läs- och skrivsvårigheter eller till elever som har ett reducerat ordförråd.