Förlagets beskrivning

Stegmatte består så här långt av fyra enheter. Dels en pärm med stegblad och diagnoser, dels tre pärmar med arbetsblad.
I stegbladen är kunskapskraven för år 3 nedbrutna i delmål och fördelade över årskurserna 1 - 3 i lämplig progression. Diagnoserna är kopplade till stegbladens delmål. Arbetsbladen är även de kopplade till stegbladens delmål och kan användas som för- och efterarbete av diagnoserna.