Förlagets beskrivning

Steg-Vis tränar på ett strukturerat sätt grundläggande taluppfattning utifrån förståelse. Fokus ligger på de fyra räknesätten med särskild tyngdpunkt på tabellerna. Pärmen innehåller totalt 140 sidor med hundratalet kopieringsunderlag i A4-format varvat med råd och kortare bakomliggande teorier riktade till undervisande pedagog. I materialet finns även spel och aktiviteter.