Förlagets beskrivning

I det här häftet hittar du 22 enkla spel inom talområdet 1 - 6.

Häftet är indelat i två avsnitt: det första innehåller spel inom talområdet 1 - 3 och det andra innehåller spel inom talområdet 1 - 6.

I anslutning till varje avsnitt finns beskrivningar hur du gör spelen, spelregler och vilken tärning som behövs.