Förlagets beskrivning

Skrivande pågår är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med texter och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet.

I boken medföljer en kod som ger tillgång till bokens digitala del. Där finns samtliga texter inlästa. Det gör att eleverna kan lyssna till texten eller läsa och lyssna samtidigt. De interaktiva uppgifterna ger förberedelse inför arbetet med den aktuella texten eller fördjupad träning efter att man har löst bokens uppgifter.