Förlagets beskrivning

Skrivande pågår är en serie som tränar skrivande utifrån olika texttyper. Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med texter och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet.

I boken medföljer en kod som ger tillgång till bokens digitala del. Där finns samtliga texter inlästa.