Förlagets beskrivning

BAS är en ny serie arbetsböcker där eleverna får träna på grundläggande färdigheter. Allt är i fyrfärg och formatet är A4. I serien ingår ett häfte med sifferträning där eleverna får spåra och träna på att skriva våra tio olika siffror. I denna bok finns också andra typer av finmotoriska övningar.