Förlagets beskrivning

SFI B är ett komplett sfi-läromedel för kurs B som består av bok, lärarhandledning med pedagogiska tips, inspelade texter, ordlistor samt övningsuppgifter av olika slag. Texterna utgår från autentiska språksituationer och det språkbehov författarnas elever gett uttryck för. De är dessutom tydligt indelade i genrer. Alla kapitel är indelade i en start- och en fortsättningsdel utifrån svårighetsgrad för att kunna passa både elever i början av B-kursen likväl som de elever som närmar sig C-kursen. Svenska på riktigt är baserat på samtida forskning inom andraspråkinlärning och hur den grammatiska utvecklingen hos andraspråksinläraren sker samt på författarnas mångåriga erfarenhet som sfi-lärare.