Förlagets beskrivning

Det här är ett läromedel som är skapat huvudsakligen för grundskolans år 4-7, men kan även med fördel användas på andra stadier och av andra intresserade. Läromedlet är utformat på svenskt teckenspråk, men har också svenska röster och svensk text, vilket gör att läromedlet kan användas av alla.

Undertexterna följer det som sägs och är därför synkat med rösten, vilket innebär att man måste vara medveten om at t.ex. texten och teckenspråket inte alltid riktigt verkar stämma överens i filmerna. Huvudsyftet har varit att göra läromedlet så tillgängligt som möjligt för att passa elever i målgruppens ålder, oavsett om de helst tittar på teckenspråk, lyssnar till talet eller läser texten.