Förlagets beskrivning

Så gör man är ett läromedel för elever som behöver förbereda sig inför och ha bildstöd i vissa aktiviteter. Det här läromedlet består av åtta bildberättelser med fem bilder i varje och en kort uppläst text till varje bild. Läromedlet är producerat i nära samarbete med en referensgrupp pedagoger från särskolan och har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. De åtta berättelserna är: Jag går till doktorn, På simhallen, En begravning, Åka flygplan, Gå på restaurang, Jag går till tandläkaren, Åka tåg, Handla i affären.