Förlagets beskrivning

Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. De får arbeta med begrepp som väderstreck, karta, årstider, jordens utveckling och istiden.

En stor del av boken handlar om hur det ser ut i Sverige med skog, jordbruk och kuster. I samband med beskrivningen av norra Sverige berättas det om samerna.