Förlagets beskrivning

Patos är ett läromedel i svenska för gymnasiet och vuxenutbildningen, med fokuserade teoriavsnitt
och mängder av övningar.

Patos, Svenska 1 täcker in hela det centrala innehållet för kursen Svenska 1. Varje moment i
svenskkursen är indelad i ett antal kortare genomgångar, och till varje genomgång finns det många
praktiska övningar.