Förlagets beskrivning

Arbetsboken Ny start 1 innehåller omväxlande övningar som anknyter på olika sätt till läseboken och är avsedd för självständigt arbete.

Utöver arbetsboken Ny start 1 finns det även en läsebok för vuxna och ungdomar som ska lära sig svenska samtidigt som de lär sig läsa. Materialet är baserat på ordbildmetoden.

Till Ny start 1 finns en lärarhandledning som erbjuder metodiska tips och förslag till ämnesområden i anslutning till läsebokens texter. Kopieringsunderlag finns i lärarhandledningen.