Förlagets beskrivning

My Week ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F.

Oliver beskriver sin vecka, vi får veta vad han gör varje dag.