Förlagets beskrivning

Matematik Origo är ett läromedel i matematik som sätter problemlösning, resonemang och förståelse i centrum.

Matematik Origo c-spårets böcker är avsedda för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet.