Förlagets beskrivning

Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Läsinlärning i 7 steg säljs i paket med Lärarbok, Laborativt läsmaterial, 2 ex. av Läsebok 1 och 2 ex av Läsebok 2.

Laborativt läsmaterial, Läsebok 1 och Läsebok 2 säljs även separat.

Nu finns även Läsebok 3 med en Lärarbok till.