Förlagets beskrivning

Vardagsäventyr innehåller 18 övningar i läsförståelse. Varje övning består av två vardagsnära lättlästa texter med sex frågor till varje, där svaren går att återfinna direkt i texten. Svårighetsgraden på texterna är något högre än i Buslycko och något lättare än i Läs med Lycko - I skolan och På fritiden.

De första tio övningarna beskriver olika yrken i samhället, de resterande händelser som kan utspela sig då man är ledig. Och även om berättelsen Bilresan känns fantasifull, är det en verklig händelse, för äventyr finns överallt i vardagen!