Förlagets beskrivning

Barnkonventionen fyller 25 år 2014!

Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa sagor kan läsas och leda till diskussioner samt vidare arbete som anpassas efter gruppen.

De är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan.