Förlagets beskrivning

Vilken roll spelar kommunikation i vår vardag? Hur blir man en god kommunikatör? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Dessa är några av de frågeställningar som tas upp i Kommunikation.

Texten ger grunderna i ämnet och fungerar som utgångspunkt för praktisk träning i kommunikation.