Förlagets beskrivning

Information och kommunikation 1 är främst avsedd för kursen med samma namn inom gymnasieskolan.

Den kan med fördel även användas i företagsutbildning och av alla som på egen hand vill få grundläggande kunskaper i kommunikation, informationsteknik och administrativa uppgifter.

Boken ger en god grundutbildning i skriftlig och muntlig kommunikation, kunskap som är mycket viktig i dagens informationssamhälle.