Förlagets beskrivning

I detta läromedel, utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b – kultur och Historia 3, får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna.

Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk.