Förlagets beskrivning

Hamed har fått ett stipendium för att åka till Strasbourg och besöka EU-parlamentet. Han vill lära sig mer om vad politikerna i EU gör och skriva en uppsats om det.

I Strasbourg träffar han två svenska EU-politiker och får förståelse för relationen mellan Sverige och EU. Berättelsen är skönlitterär, men har en faktadel om EU i slutet av boken.