Förlagets beskrivning

Varför har det skett en förskjutning från ett patogent till ett salutogent synsätt på hälsa?

Det är en av frågeställningarna som besvaras i boken med att innebörden i "hälsa" speglas utifrån olika perspektiv och utifrån barnets, den unges, och vuxnas/äldres perspektiv.