Förlagets beskrivning

Geografi 1 är en kraftig revidering av den tidigare versionen från 2010. Innehållet har utökats med 60 sidor för att passa Gy 2011. Till boken hör ett kommentarmaterial på 24 sidor som kan beställas separat.