Förlagets beskrivning

Framåt A är i första hand avsedd för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Elevböckerna innehåller ett användbart ordförråd för det vardagliga livet och skolgången. Till varje elevbok hör en omfattande interaktiv lärarhandledning med en mängd pedagogiskt och användbart material.

De tre elevböckernas ordförråd repeteras och utökas systematiskt. Innehållet ger eleverna ett muntligt ordförråd och en viktig inledande läsoch skrivträning.

Extramaterial och interaktiv studiehandledning (filmer, ljudfiler, uppläsning, övningar, etc) finns att tillgå på förlagets hemsida