Förlagets beskrivning

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik. Materialet är helt anpassat efter Lgr 11. Tillsammans med Skatan Sally och Ekorren Kurre får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund.

Genom en kod i boken får eleverna tillgång till en digital bok där instruktioner och ramberättelsen finns inläst. Berättelsen hjälper eleverna att fundera kring matematik.

TOMOYO
Till Favorit matematik åk 1-3 medföljer Tomoyo  -  ett digitalt, spelifierat läromedel för färdighetsträning och repetition.
Tomoyo finns i den digitala bokhyllan när eleven aktiverat elevpaketet för Favorit matematik.
Läs mer på studentlitteratur.se/tomoyo