Förlagets beskrivning

Äntligen ett enkelt läromedel om svensk grammatik som eleverna kommer att älska att arbeta med! Illustrationerna är personliga och barnnära och inspirerar eleverna i sitt fortsatta arbete med arbetsbladen.
Enkel Svensk Grammatik 1 lägger vikten på våra tre första ordklasser Substantiv, Adjektiv och
Verb. Exempel på övningar är Vad är ett substantiv? Singular/plural, Substantiv-alfabet, Genitiv, Substantiv-vers, Adjektiv-komparation, Adjektiv-ordfläta, Verb-ormen, Tempus, Tema.