Förlagets beskrivning

Folksagan Dummerjöns återberättad med teckenstöd.