Förlagets beskrivning

Häftet tränar elever att skriva och uttrycka decimaltal från 0,1 till 0,9.

Förklaringar ges genom teckningar.