Förlagets beskrivning

Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.

Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare.

Varje häfte tar upp ett område. Häftet Tal och talsystem tar också upp tiotalen.