Förlagets beskrivning

I serien Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna.

Till respektive grundbok finns en arbetsbok. Varje kapitel i grundboken har motsvarande övningar i arbetsboken på fakta-förståelse-analys nivå. I alla arbetsböcker finns övningar som där eleverna får arbeta med historiska källor.