Förlagets beskrivning

"Att använda svenska 3" är ett läromedel i svenska för gymnasiesärskolan.

Del 3 har som tema "Världen" politik, begrepp relaterade till omvärlden. Varje kapitel i boken inleds med muntliga övningar, dialoger, muntligt framförande, diskussion och argumentation och återberättande. Mycket enkelt i början för att skapa vana och trygghet, svårighetsgraden ökar sakta.

I varje kapitel lär sig eleverna ordkunskap enligt ett tema. Variationer med korsord, motsatspar och böjningar efter tempus eller bestämd/obestämd form, singular/plural.