Förlagets beskrivning

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik.

Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel.

Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling med mera.