Förlagets beskrivning

I det här häftet får barnen möjlighet att träna allt de bör kunna om kartor i årskurs 3 enligt kunskapskraven i SO, Lgr 11: jordgloben, världsdelarna, världshaven, väderstreck. De får rita en klassrumskarta och dessutom lära sig några enkla kartsymboler.

I häftet finns en ny uppdaterad karta över alla världens länder som ni enkelt kan plocka ur och plasta in, när eleverna har arbetat färdigt med häftena.