Förlagets beskrivning

Psykiatri 1 Digital (elevlicens) är ett heldigitalt läromedel utvecklat för blivande undersköterskor och vårdbiträden inom gymnasieskolan och komvux och som läser kursen med samma namn. Faktatexter varvas med rikligt med övningar. En väl utvecklad talsyntes gör det möjligt att lyssna på faktatexterna på en mängd olika språk.